FAQ - Vanligt förekommande frågor

FAQ – Vanligt förekommande frågor

– Någon har krossat ett fönster och försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?

SVAR: Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuell skada på fönsterrutor och på entrédörr om inte hyresavtalet säger annat. Det är viktigt att ha en försäkring som täcker den här typen av skador.

 

– Var gör jag av mina sopor?

SVAR: Hyresgästen ansvarar för att forsla bort sopor och avfall som härrör från verksamheten som bedrivs i lokalen.

 

– Får jag sätta upp en ny vägg eller ändra planlösningen i min lokal?

SVAR: Om du vill sätta upp en vägg eller göra andra ändringar av planlösningen i lokalen ska du först kontakta oss.

 

– Vem betalar för värme och hur funkar den?

SVAR: Lokalerna hyrs med varmhyra och det är hyresvärden som betalar för uppvärmingen. Fastigheten värms upp med fjärrvärme och styrs av utomhus temperaturen. Vid stilla­sittande arbete, som är fysiskt mindre ansträngande, bör temperaturen vinter­tid ligga inom området 20-24 °C. Värmesystemet dimensioneras normalt inte för att klara de mest extrema ute­temperaturerna. Det gäller dels enstaka extremt kalla dagar, dels kortare så kallade köld­knäppar.

Man får alltså acceptera att det någon enstaka gång blir kallare än vad som upplevs som komfortabelt. Under normala vinter­temperaturer kan man dock kräva att värme­systemet klarar av att hålla lämplig temperatur.

Under sommartid bör temperaturen inomhus normalt ligga mellan 20 och 26 °C om arbetet är lätt och stillasittande. Men eftersom ventilationssystemen normalt sett inte är gjorda för att klara höga utomhustemperaturer brukar man tillåta högre inomhustemperaturer under kortare perioder av värmebölja.

Se kontaktinformation under felanmälan om ni har frågor angående värmen.

 

– På min hyresavi står det tillägg för el och vatten. Hur funkar det?

SVAR: El betalas av hyresgästen efter egen förbrukning enligt mätare i lokalen och den fasta avgiften i förhållande till den hyrda ytans procent av den totala ytan samt kostnaden för fastigheten. Vatten betalas enligt kommunal mätning i förhållande till den hyrda ytans procent av den totala ytan i fastigheten. </4>

– Vem betalar för fastighetsskatt?

SVAR: Hyresvärden betalar för fastighetsskatten och det är inget som hyresgästen behöver tänka på.</4>

– Vem står för låsanordningar och larm?

SVAR: Det åligger hyresgästen att utrusta lokalen med sådana lås-, larm och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästens företagsförsäkring.

 

– I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är tre år. Nu undrar jag om jag närsomhelst får flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

SVAR: Nej. Eftersom hyrestiden för din lokal är tre år så är det också så länge som du har avtalat att hyra lokalen och avtalad uppsägningstid. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast i detta fall nio månader innan dess. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare tre år eller vad hyresavtalet säger. Vi kan dock i vissa fall medverka till att hitta en lösning om en hyresgäst önskar avflytta i förtid. Kontakta oss för mer information.

 

– På min hyresavi ser jag att jag betalat för ett indextillägg. Vad innebär det?

SVAR: För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen och ökade kostnader brukar lokalhyrorna oftast räknas upp eller ner med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran upp eller ner.

Företagsinfo

E-post: info@vastervikfastigheter.se
Telefon: 0490-561 17 00
Org nr 559099-4173

Nyheter

Gör din felanmälan dygnet runt via vårt webbformulär.

Till formulär..

Snabblänkar

FAQ - Vanliga frågor
Kontakt

Följ oss här

social_icon